21 martie – Ziua Internaţională a Pădurii

Organizația Națiunilor Unite a declarat  în anul 2013  ziua de 21 martie - Ziua Internaţională a Pădurii,  declinînd o oportunitate de creștere a nivelului de conștientizare a societății privind rolul şi importanţa pădurilor în viața de zi cu zi. Scopul scontat este de a determina crearea şi întărirea angajamentului politic pentru realizarea gestionării durabile a pădurilor în toate țările lumii.

Problema conservării diversităţii biologice constituie una din principalele preocupări ale omenirii. Pentru a ameliora situaţia ecologică la nivel global s-au constituit mai multe Convenţii Internaţionale, destinaţia cărora este de a  dezvolta colaborarea şi, în consecinţă, de a asigura cu eforturi comune diminuarea, iar mai apoi stoparea procesului degradării mediului ambiant. Circa 300 milioane de oameni din întreaga lume trăiesc în păduri, iar vieţile a 1,6 miliarde de oameni sînt direct legate de păduri, dar prezintă și habitatul a aproape 80% din speciile de animale existente pe planeta noastră.

Pădurile acoperă 31% din suprafaţa terestră, menţinînd o climă globală stabilă, suprafaţa împădurită a Europei este de 29 %, iar a Republicii Moldova de doar 12,1%. Și chiar în acest deficit, anual pe glob sînt despădurite peste 13 milioane hectare de păduri, în principal pentru scopuri agricole și aceste acțiuni sînt responsabile pentru 15% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră.
Pe lînga sporirea conștientizării asupra rolului deosebit de important al pădurilor, Ziua Internaţională a Pădurii îşi propune şi obiective concrete. Pentru a marca acest eveniment, mai multe ţări din lume şi-au propus să facă campanii masive de împăduriri. Ministerul Mediului și Agenţia "Moldsilva” și-au propus să participe, alături de responsabili ai activităţii forestiere din celelalte țări ale lumii, la reconsiderarea rolului şi importanţei pădurilor. Aceste două instituții au elaborat, iar prin HG nr. 101 din 10 februarie 2014 a fost aprobat Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018, care prevede  extinderea   suprafeţelor  cu vegetaţie  forestieră  cu  13 041 ha, dintre care terenuri degradate pe o suprafaţă de  10386,9 ha, fîşii de protecţie a  apelor rîurilor  şi  bazinelor de apă pe o suprafaţă de 1654,1 ha şi  1000 ha  fîşii forestiere de protecţie a terenurilor agricole.
Implementarea Planului naţional va contribui la micşorarea suprafeţelor terenurilor degradate, extinderea fîşiilor de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă, a fîşiilor de protecţie a terenurilor agricole precum şi mărirea gradului  de împădurire a teritoriului ţării.
 Dar, pîna la urma, este de datoria şi în puterea fiecăruia dintre noi să îşi aducă contribuţia în acest sens. Anul acesta, în contextul Zilei Internaţionale a Pădurilor, Ministerul Mediului insistă asupra  sensibilizării publicului larg asupra semnificației protecţiei şi conservării biodiversităţii şi încurajarea populaţiei la  participarea în acţiunile de protecţie a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică; de salubrizare a spaţiilor verzi; de plantare a noi terenuri, inclusiv a celor degradate;  de neadmitere a poluării pădurilor, fîşiilor împădurite; de preîntâmpinare a tăierilor neautorizate a vegetaţiei forestiere şi  altor  activităţi în scop de protecţie a mediului.

Galerie foto